Absolutorium dla Zarządu

IMG_9167W dniu 30 marca 2017 r. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia. Przed oficjalnym rozpoczęciem zgromadzenia prezes Andrzej Dębowski odczytał list gratulacyjny z okazji 10-lecia istnienia organizacji od burmistrza Sianowa Macieja Berlickiego. Był jubileuszowy tort oraz podsumowanie całego dorobku stowarzyszenia – zobacz pdf. Przed rozpoczęciem obrad kilkuosobowa grupa mieszkańców przeczytała list, w którym wyraziła swój sprzeciw wobec wprowadzenia kadencyjności i konkursu na dyrektora szkoły. Na walnym zebraniu członków stowarzyszenia przyjęto w formie uchwał sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu oraz komisji rewizyjnej, odrzucono projekt uchwały, która zobowiązywała organ prowadzący szkołę do zatrudnienia dyrektora szkoły bez konkursu, udzielono Zarządowi absolutorium oraz przeznaczono zysk z roku 2016 na działalność statutową w roku 2017. Przeczytaj sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu w roku 2016 – pdf.

IMG_9165 (Copy)

Konkurs i kadencyjność kierowników jednostek organizacyjnych stowarzyszenia – szczegółowe uzasadnienie

podpisanie_umowy1Foto archiwum-Wymiana podpisanych umów na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie w 2011 r.

Zarząd Stowarzyszenia 31 sierpnia 2016 r, podjął uchwałę o wprowadzeniu kadencyjności i konkursów na kierowników jednostek organizacyjnych stowarzyszenia. Uważa on procedurę konkursową jako najlepszą i najbardziej obiektywną formę wyłaniania kandydatów na dyrektora placówki oświatowej.

Czytaj więcej

Wielkopostne rekolekcje w Ostrowcu u ks. Piotra Szczepaniuka

DSC_0001

W dniach 13-15 marca 2017-03-20 17 roku uczniowie klas IV-VI Zespołu Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie przeżyli wyjazdowe rekolekcje wielkopostne w Ostrowcu koło Wałcza. Dyrektorem tego ośrodka jest wychowanek naszej parafii Ks. dr Piotr Szczepaniuk, który jednocześnie był naszym rekolekcjonistą. Czytaj więcej

Walne 2017

Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia na walne zebranie, które odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Iwięcinie.

Przebieg zebrania:
1.    Otwarcie walnego zebrania
2.    Wybór przewodniczącego, protokolanta (sekretarza) oraz przedstawienie porządku obrad
3.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu za rok 2016
4.    Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej
5.    Dyskusja nad sprawozdaniami
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino oraz Komisji Rewizyjnej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zysku/straty bilansowej za rok 2016.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino za rok 2016
10.     Wolne wnioski
11.     Zakończenie obrad walnego zebrania.

W obradach walnego zebrania uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie stowarzyszenia.  Prosimy o uregulowanie zaległych składek. Składki uważa się za zapłacone z chwilą ich wpłynięcia na konto stowarzyszenia. Projekty uchwał format pdf – tutaj

Wernisaż Marii Idziak

wernisaż Marii Idziak - plakatSerdecznie zapraszamy na wernisaż prac malarskich poświęconych pamięci Marii Idziak, który odbędzie się 9 marca 2017 roku, o godzinie 17:00 w galerii Zorza w Sianowie. Maria Idziak mieszkała i tworzyła w Koszalinie. Należała do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich oraz Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W swojej malarskiej twórczości wykorzystywała: pastele suche i olejne, akwarele, gwasze, farby olejne i kolaże. Malując obrazy chętnie tworzyła struktury przestrzenne z wykorzystaniem piasków, proszków, tkanin oraz różnego rodzaju papierów. Dzięki takim zabiegom prace Pani Marii zyskiwały bogatą fakturę. Często łączyła różne techniki malarskie. Była autorką 37 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Organizowała plenery malarskie pod hasłem PAPIER. Była współtwórczynią wiosek tematycznych na terenie gminy Sianów.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia

Decyzją komisji z dnia 17.02.2017 r. do pracy w Biurze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino została przyjęta – Agnieszka Wilczyńska.

Do II etapu naboru – kwalifikacji merytorycznej, w najbliższy piątek 17.02.2017 r., g. 18.00 w SP w Iwięcinie  zostały zaproszone następujące osoby: Gabriela Wasilewska i Agnieszka Wilczyńska. Wszystkich kandydatom dziękujemy za złożone dokumenty.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino oraz w sekretariacie szkoły.

Ogłoszenie – pdf

Regulamin biura – pdf

 

Zagrają dla Antosia i Filipa

GRAMY-DLA-ANTOSIA-I-FILIPA5Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie wraz z Zespołem Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie zagrają dla Antosia i Filipa – uczniów, których rodzina została poszkodowana w wyniku pożaru w Bielkowie. Zapraszamy do udziału w imprezach w dniach 28 i 29 stycznia 2017 r.

Składka członkowska za 2017 r.

Informujemy, iż Uchwałą Zarządu Nr V/1/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. roczna, ryczałtowa składka członków stowarzyszenia za rok 2017 wynosi 20 zł, płatna do 10 lutego 2017 r.. Składkę uważa się za zapłaconą z chwilą jej wpłynięcia na konto główne stowarzyszenia

Dokumentacja projektowa boiska w odpowiedzi na petycję

mtaynhg3njgscreenhunter_5470_jan-_12_09-16

W odpowiedzi na petycję dotyczącą modernizacji boiska do gry w piłkę nożną wraz z urządzeniami technicznymi na działce nr 236 przy Szkole Podstawowej w Iwięcinie – Burmistrz Maciej Berlicki w piśmie z dnia 9 stycznia 2016 r. napisał, że będą zabezpieczone środki finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej a przypuszczalny termin podjęcia działań w tym zakresie nastąpi w II lub III kwartale br. O potrzebie budowy boiska oraz konieczności napisania petycji w tej sprawie powiedział na zakończeniu roku szkolnego 2015/2016 prezes stowarzyszenia – Andrzej Dębowski, zwracając uwagę na bardzo złe warunki, w których przyszło ćwiczyć na lekcjach wf-u uczniom naszej szkoły.