Sebastian Wroński laureatem turnieju

wronski1Sebastian Wroński, mieszkaniec Iwięcina, członek naszego stowarzyszenia został laureatem turnieju „Poczuj się jak gwiazda futbolu”. Turniej składał sie z dwóch części. Pierwsza polegała na skomentowaniu wybranego meczu w czasie 30 sekund.

Czytaj więcej

Ponad 8 tys. zł dla rodziny Koszyk z Wierciszewa

szkole_kolo_caritas_logoW dniu 31 marca 2016 r. przedstawiciele Komitetu Na Rzecz Pomocy Rodzinie Koszyk z Wierciszewa pod przewodnictwem ks. proboszcza Parafii Dobiesław Stanisława Wrony przekazali Pani Jadwidze Koszyk kwotę 4288,43 zł, w tym kwotę 2362 zł z wpłat na konto bankowe Caritas Szkoły w Iwięcinie oraz 1926,43 zł z wielkanocnej akcji (20.03.2016 r.) sprzedaży palm i pamiątek świątecznych. W poprzedniej akcji charytatywnej komitetu przeprowadzonej w dniu 6 marca 2016 r. zebrano kwotę 3985 zł, która została przekazana rodzinie pogorzelców w dniu 10 marca 2016 r. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!

Świateczna pomoc dla pogorzelców

DSC_0947W niedzielę 20.03.2016 r. po Mszy św. która odbyła się w kościele w Iwięcinie przeprowadzono kiermasz świąteczny, w czasie którego wierni mogli nabyć wykonane przez dzieci palmy wielkanocne oraz ozdoby.

Czytaj więcej

Życzenia na Wielkanoc

3-baranek-b9844171Niech zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią będące przesłaniem Świąt Zmartwychwstania Pańskiego stanie się źródłem Waszej radości i nadziei. Błogosławionych, spokojnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich członków i sympatyków naszego stowarzyszenia składa

Zarząd stowarzyszenia

„Dzień Sołtysa w Iwięcinie”

WP_20160316_12_26_08_ProW dniu 16 marca br. w świetlicy wiejskiej w Iwięcinie odbyło się uroczyste spotkanie Sołtysów i Przewodniczących Zarządów  Osiedli z okazji „ Dnia Sołtysa”. Burmistrz wraz z Przewodniczącą Komisji Rolnej złożyli podziękowania Sołtysom za ciężką pracę na rzecz społeczności lokalnej, za zaangażowanie i wytrwałość, życzyli spełnienia marzeń, siły i  uporu w realizowaniu planów. Każdy z Sołtysów dostał drobny upominek.

Czytaj więcej

Nowe władze stowarzyszenia na kadencję 2016 – 2021

IMG_4418 (Copy)4 marca 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino. Wybrano nowy pięcioosobowy Zarząd na 5-letnią kadencję w składzie: Andrzej Dębowski – prezes, Grażyna Gabrysiak – z-ca prezesa, Jakub Pańczyszyn – sekretarz, Urszula Szczepaniuk – skarbnik, Ewelina Grabarek – członek,

IMG_4421 (Copy)We władzach  stowarzyszenia znaleźli się przedstawiciele rad sołeckich: Iwięcina, Wierciszewa i Bielkowa wytypowani przez sołtysów tych wiosek.  Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Beata Sirko – przewodnicząca, Stanisław Szumski – członek, Krzysztof Kostrzewa – członek.

Apel o pomoc dla pogorzelców z Wierciszewa

pozar2Zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce dnia 24 lutego 2016 r. w Wierciszewie, gm. Sianów.

Pożar strawił ponad 100 metrów poddasza budynku jednorodzinnego.  W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głową. Nie jest w stanie sama o własnych siłach sfinansować odbudowę domu.  Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o  udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej (materiały budowlane) jak i finansowej.

Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy Caritas Parafii Rzymskokatolickiej w Dobiesławiu, który znajduje się w Banku Spółdzielczym w Sianowie o numerze:

16 9317 1012 0050 4046 2000 0020

z dopiskiem: ”Pomoc rodzinie Koszyk z Wierciszewa”

Kontakt do przedstawiciela rodziny  - Jadwiga Koszyk, telefon: 691085251

Komitet Na Rzecz Pomocy Rodzinie Koszyk z Wierciszewa w składzie:

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów,

Parafia Rzymskokatolicka w Dobiesławiu wraz z Caritas,

Stowarzyszenie Ziemi Wierciszewskiej z  Sołectwem Wierciszewo,

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino z Sołectwem Iwięcino,

Zespół Placówek Oświatowych im. A. Doby w Iwięcinie

Sołectwo Bielkowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ROCZNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI IWIĘCINO

projekty_uchwał_na_walne_2016 – format pdf

     Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino zaprasza członków stowarzyszenia na walne zebranie, które odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie.
Przebieg zebrania:
1.    Otwarcie walnego zebrania
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta (sekretarza)
3.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu za rok 2015 przez prezesa
4.    Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej przez przewodniczącego komisji
5.    Dyskusja nad sprawozdaniami
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino oraz komisji rewizyjnej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie straty/zysku bilansowego za rok 2015
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino za rok 2015.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  członków Zarządu oraz przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków stowarzyszenia
14.    Wolne wnioski
15.    Informacja dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie o działalności placówek oświatowych podległych stowarzyszeniu za lata 2013-2016.
16.    Zakończenie obrad walnego zebrania.

W obradach walnego zebrania pkt. 1-14 uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie stowarzyszenia, od pkt. 15 również zaproszeni przez zarząd goście.  Prosimy o uregulowanie zaległych składek. Składki uważa się za zapłacone z chwilą ich wpłynięcia na konto stowarzyszenia. Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia -  iwiecino.pl.

9 lat stowarzyszenia

Dobiega końca trzecia kadencja Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, któremu przewodniczyłem przez 9 lat. Poniżej krótkie podsumowanie.

Czytaj więcej