Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia

Decyzją komisji z dnia 17.02.2017 r. do pracy w Biurze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino została przyjęta – Agnieszka Wilczyńska.

Do II etapu naboru – kwalifikacji merytorycznej, w najbliższy piątek 17.02.2017 r., g. 18.00 w SP w Iwięcinie  zostały zaproszone następujące osoby: Gabriela Wasilewska i Agnieszka Wilczyńska. Wszystkich kandydatom dziękujemy za złożone dokumenty.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino oraz w sekretariacie szkoły.

Ogłoszenie – pdf

Regulamin biura – pdf

 

Zagrają dla Antosia i Filipa

GRAMY-DLA-ANTOSIA-I-FILIPA5Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie wraz z Zespołem Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie zagrają dla Antosia i Filipa – uczniów, których rodzina została poszkodowana w wyniku pożaru w Bielkowie. Zapraszamy do udziału w imprezach w dniach 28 i 29 stycznia 2017 r.

Składka członkowska za 2017 r.

Informujemy, iż Uchwałą Zarządu Nr V/1/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. roczna, ryczałtowa składka członków stowarzyszenia za rok 2017 wynosi 20 zł, płatna do 10 lutego 2017 r.. Składkę uważa się za zapłaconą z chwilą jej wpłynięcia na konto główne stowarzyszenia

Dokumentacja projektowa boiska w odpowiedzi na petycję

mtaynhg3njgscreenhunter_5470_jan-_12_09-16

W odpowiedzi na petycję dotyczącą modernizacji boiska do gry w piłkę nożną wraz z urządzeniami technicznymi na działce nr 236 przy Szkole Podstawowej w Iwięcinie – Burmistrz Maciej Berlicki w piśmie z dnia 9 stycznia 2016 r. napisał, że będą zabezpieczone środki finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej a przypuszczalny termin podjęcia działań w tym zakresie nastąpi w II lub III kwartale br. O potrzebie budowy boiska oraz konieczności napisania petycji w tej sprawie powiedział na zakończeniu roku szkolnego 2015/2016 prezes stowarzyszenia – Andrzej Dębowski, zwracając uwagę na bardzo złe warunki, w których przyszło ćwiczyć na lekcjach wf-u uczniom naszej szkoły.

Jasełka dla pogorzelców z Bielkowa

_dsc0401-copy-2

8 stycznia 2016 r. w kościele pw. MB Królowej Polski w Iwięcinie uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. A. Doby pod opieką katechetki Renaty Kubickiej wystawili Jasełka, po których można było składać datki na rzecz pogorzelców z Bielkowa. Zebrano w sumie 2500 zł, które trafią do  poszkodowanych w dniu jutrzejszym. Za tydzień, w siedzibie parafii  w Dobiesławiu zostanie powtórzone przedstawienie,  połączone ze wsparciem rodzin. Z góry dziękujemy za każdą ofiarę i wsparcie na rzecz pogorzelców!

Zobacz apel o pomoc dla pogorzelców

Foto – Jarosław Kołodziejczak

Tekst – Andrzej Dębowski

Apel o pomoc dla pogorzelców z Bielkowa

pozarZwracamy się z apelem o udzielenie pomocy rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru, który miał miejsce w nocy z 4 na 5 stycznia 2017 r. w Bielkowie, gm. Sianów.  Pożar strawił  poddasze budynku mieszkalnego oraz dużą część parteru zamieszkałego przez rodziny.  W jednej chwili dwie rodziny zostały pozbawione dachu nad głową.
Nie są w stanie same o własnych siłach sfinansować odbudowę domu.  Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o  udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej (materiały budowlane) jak i finansowej.
Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy Caritas Parafii Rzymskokatolickiej w Dobiesławiu, który znajduje się w Banku Spółdzielczym w Sianowie o numerze:

16 9317 1012 0050 4046 2000 0020

z dopiskiem: ”Pomoc rodzinom pogorzelców z Bielkowa”

Kontakt do przedstawiciela rodzin  – Marek Horbowy – 692 626 402

Komitet Na Rzecz Pomocy Rodzinom Pogorzelców z Bielkowa w składzie:
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów,
Parafia Rzymskokatolicka w Dobiesławiu wraz z Caritas,
Stowarzyszenie Ziemi Wierciszewskiej z  Sołectwem Wierciszewo,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino z Sołectwem Iwięcino,
Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie,
Zespół Placówek Oświatowych im. A. Doby w Iwięcinie
Sołectwo Bielkowo

Czytaj więcej

Petycje

14 grudnia 2016 r. o g. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie  przedstawiciele naszej społeczności złożyli dwie petycje do burmistrza:

  1. w sprawie budowy przy szkole w Iwięcinie boiska z infrastrukturą  (zebrano ponad 250 podpisów)
  2. w sprawie przywrócenia szkole w Iwięcinie statusu szkoły samorządowej prowadzonej przez gminę (zebrano ponad 270 podpisów)

Przed złożeniem dokumentów odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Maciej Berlicki – burmistrz, Marcin Posmyk – z-ca burmistrza, Agnieszka Madej – przedstawiciel Rady Rodziców przy SP w Iwięcinie, Tomasz Świderski – dyrektor szkoły, Grażyna Gabrysiak – sołtys wsi Iwięcino, Andrzej Dębowski – prezes stowarzyszenia. Podczas spotkania przedstawiono władzom samorządowym treść petycji oraz odbyła się dyskusja nad nimi.

Treść petycji zostanie opublikowana w Rejestrze Petycji urzędu, który znajduje się pod linkiem – http://www.bip.sianow.pl/bipkod/14394728

Życzenia świąteczne

kartka_swiatecznaCIEPŁA dzięki ludzkiej życzliwości, ŚWIATŁA w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, RADOŚCI w smutku dzięki ludzkiej miłości i NADZIEI na lepsze jutro w chwilach niepokoju

życzy Zarząd Stowarzyszenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

pol_pl_bukiet-20-roz-1224_1

Wszystkim Pracownikom Zespołu Placówek Oświatowych im.. Aleksandra Doby w Iwięcinie pragniemy przekazać serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyślności, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zarząd Stowarzyszenia